Warmteverlies

Met een warmteverliesberekening wordt het verwarmingsvermogen bepaald dat nodig is om het binnenklimaat van het pand comfortabel te houden op de koudste dagen van het jaar.

Geeft inzicht in:
Isolatiekansen - Transmissieverlies - Ventilatieverlies - Opwarmtoeslag

koellastberekening

Koellast

Met een koellastberekening wordt het koelvermogen bepaald dat nodig is om het binnenklimaat van het pand comfortabel te houden op de warmste dagen van het jaar.

Geeft inzicht in:
Interne warmtelast - Externe warmtelast - Zoninstraling